فعالیت دانش آموزان

فعالیت دانش آموزان آموزشگاه آینده سازان شهرستان خوانسار

فعالیت دانش آموزان

فعالیت دانش آموزان آموزشگاه آینده سازان شهرستان خوانسار

طبقه بندی موضوعی

۱۰ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰۲
خرداد

تصاویر برگزاری ژوژمان پایانی دانش آموزان پایه ششم در انتهای سال تحصیلی 93-92


باقی تصاویر در ادامه مطلب

  • آینده سازان
۰۲
خرداد

اسلایدی زیبا در مورد صنایع دستی استان اصفهان ، کار دانش آموز خلاق کلاس ششم آموزشگاه آینده سازان ،هانیه استاد رحیمیدانلود در ادامه مطلب
  • آینده سازان
۰۲
خرداد

اسلایدی فوق العاده در مورد ایران و همسایگان مربوط به درس مطالعات اجتماعی پایه ششم

کار دانش آموز باهوش کلاس ششم آموزشگاه آینده سازان ، مبینا دهاقیندانلود در ادامه مطلب
  • آینده سازان
۰۲
خرداد

اسلایدی بسیار زیبا در مورد ویژگی های دریاهای ایران مربوط به درس مطالعات اجتماعی پایه ششم

کار دانش آموز تلاشگر پایه ششم آموزشگاه آینده سازان ، نیوشا میرمحمدیدانلود در ادامه مطلب
  • آینده سازان
۰۲
خرداد

دانلود اسلاید پرمحتوای درخت علم کار دانش آموز گل کلاس ششم آموزشگاه آینده سازان ، مهرنوش مهری


دانلود در ادامه مطلب
  • آینده سازان
۰۲
خرداد

دانلود اسلایدی زیبا در مورد ستاره شامگاهی ، کار دانش آموز فعال کلاس ششم آموزشگاه آینده سازان ، هانیه استاد رحیمیدانلود در ادامه مطلب
  • آینده سازان
۰۲
خرداد

اسلاید زیبای درخت علم کار دانش آموز گل کلاس ششم آموزشگاه آینده سازان ، فاطمه امینی

افزودن تصویر از طریق آدرس

دانلود در ادامه مطلب
  • آینده سازان
۰۲
خرداد

اسلاید درس حماسه هرمز کار دانش آموزان گل کلاس ششم آموزشگاه آینده سازان

فاطمه دشتی ، نرگس پرخاندانلود در ادامه مطلب
  • آینده سازان
۰۲
خرداد

دانلود اسلاید ای وطن کار دانش آموز خوب کلاس ششم آموزشگاه آینده سازان ، ساجده دشتیدانلود در ادامه مطلب
  • آینده سازان
۰۱
خرداد

اسلاید ای وطن کار دانش آموز کوشای پایه ششم آموزشگاه آینده سازان ، نگار حقیدانلود در ادامه مطلب

  • آینده سازان