فعالیت دانش آموزان

فعالیت دانش آموزان آموزشگاه آینده سازان شهرستان خوانسار

فعالیت دانش آموزان

فعالیت دانش آموزان آموزشگاه آینده سازان شهرستان خوانسار

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۴
شهریور

اسلاید بسیار زیبای زباله های بازیافتی کار دانش آموز،فاطمه شفعتیدریافت

  • آینده سازان
۲۴
شهریور

اسلاید عمر گران مایه کار دانش آموز فعال،فاطمه شفعتی
دریافت


  • آینده سازان
۲۴
شهریور
اسلاید کار با رایانه،کار دانش آموز فاطمه شفعتی

  • آینده سازان