فعالیت دانش آموزان

فعالیت دانش آموزان آموزشگاه آینده سازان شهرستان خوانسار

فعالیت دانش آموزان

فعالیت دانش آموزان آموزشگاه آینده سازان شهرستان خوانسار

طبقه بندی موضوعی

۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۰
خرداد

اسلایدترکیب رنگ هاکاردانش آموزپایه ی ششم آموزشگاه آینده سازان معصومه عزیزی

دریافت

  • آینده سازان
۲۰
خرداد

اسلایدشتربان باایمان کاردانش آموزپایه ی ششم آموزشگاه آینده سازان معصومه عزیزی

دریافت

  • آینده سازان
۲۰
خرداد

اسلایدزنگ انشا کاردانش آموزپایه ی ششم آموزشگاه آینده سازان معصومه عزیزی

دریافت

  • آینده سازان
۲۰
خرداد

اسلایددرخت علم کاردانش آموزپایه ی ششم آموزشگاه آینده سازان معصومه عزیزی

دریافت

  • آینده سازان
۲۰
خرداد

اسلایدای وطن کاردانش آموز پایه ی ششم آموزشگاه آینده سازان معصومه عزیزی

دریافت

  • آینده سازان